Lub Tuam Txhab Lub Hom Phiaj: Teeb lub ntiaj teb

Qhov tseem ceeb ntawm cov ntsiab lus: Ua neeg ncaj ncees, Tsim txiaj, Lub luag haujlwm

Neeg Lub Tswv Yim:

Kawm thiab kev ua haujlwm Ua lub siab ntev kom ua tiav.

Yuav qhib siab thiab zam txim.

Hom phiaj thiab kev kawm ua ntu zus.

Ua yam ntxwv piv txwv los ntawm kev lav ris.

Txuas tib neeg rau benevolence raws li qhov txuas tseem ceeb.

Kev Pabcuam Txoj Haujlwm:

Ua kom tiav tus nqi rau peb cov neeg siv khoom.

Kev Pib Mus.

Qhov Txiaj Ntsig.

Txheej Txheem.

Txawj Xav.

Kev Sib Txuas Lus:

Kev coj ncaj yeej yeej rau yav tom ntej.

Kev tshaj lij forges qhov zoo.

Kev Lag Luam Kev Lag Luam: Kev Txom Nyem, Kev Koom Tes, Kev Ntxeev Siab, Kev Muaj Peev Xwm, Zoo, Kev Txawj Qhia Txoj Haujlwm.

01